ŢARA ROMÂNEASCĂ, baza României moderne

TARA ROMANEASCA

Țara Românească a existat între secolele al XIV-lea și secolul al XIX-lea timp de mai bine de 500 de ani, ea începându-și existența ca stat independent odată cu Bătălia de la Posada în jur de 10 noiembrie 1330

Europa înainte de formarea Ţării Româneşti

ŢARA ROMÂNEASCĂ înainte de formare

O parte a teritoriului Țării Românești făcuse parte din Imperiul Roman între 105 și 271, și apoi temporar în timpul lui Constantin cel Mare. După retragerea romană,

Teritoriul iniţial al Ţării Româneşti

EUROPA LA 1300

În vremea formării sale, Ţara Românească, voievodat, se mărginea spre nord-vest peste Carpații Meridionali și o parte din Carpații Orientali cu Regatul Ungariei, iar spre sud și est, peste Dunăre, cu țaratele bulgare de la Vidin, Tărnovo și Silistra și apoi cu Imperiul Otoman după ce acesta a cucerit respectivele țarate.

ŢARA ROMÂNEASCĂ: formarea

BASARAB I

Pe la 1310, Basarab I, fiul unui anume Thocomerius (un voievod cu posibile origini cumane, după istoricul Neagu Djuvara[4]), avea să devină domnitor atestat al întregului teritoriu al Țării Românești.

ŢARA ROMÂNEASCĂ şi Imperiul Otoman

ŢARA ROMÂNEASCĂ şi Imperiul Otoman

Spre sfârșitul secolului al XIV-lea, Imperiul Otoman, în timpul domniei sultanului Baiazid I, și-a început expansiunea în Balcani. Statele creștine din zonă s-au văzut nevoite să

ŢARA ROMÂNEASCĂ înainte de Brâncoveanu: domnia şi vremurile lui Mircea cel Bătrân

ŢARA ROMÂNEASCĂ înainte de Brâncoveanu Mircea cel Bătrân

Înaintarea otomană în peninsula Balcanică a avut loc în ultimele două decenii ale secolului al XIV-lea. Imperiul Bizantin a fost redus la un mic teritoriu în jurul Constantinopolului, iar Serbia a căzut după Bătălia de la Kosovo Polje. Al Doilea Țarat Bulgar fusese

ŢARA ROMÂNEASCĂ înainte de Brâncoveanu: domina şi vremurile lui Iancu de Hunedoara şi Vlad Ţepeş

ŢARA ROMÂNEASCĂ înainte de Brâncoveanu Iancu de Huneadoara şi Vlad Ţepeş

Perioadă de frământări din Țara Românească a coincis cu o perioadă similară în principalul său aliat antiotoman, Ungaria.

ŢARA ROMÂNEASCĂ înainte de Brâncoveanu: domnia şi vremurile lui Radu de la Afumaţi

RADU DE LA AFUMATI

Radu de la Afumați a reușit, în contextul prăbușirii Regatului Ungariei, să evite transformarea țării în pașalâc.

ŢARA ROMÂNEASCĂ înainte de Brâncoveanu: domnia şi vremurile lui Mihai Viteazul

ŢARA ROMÂNEASCĂ înainte de Brâncoveanu domnia şi vremurile lui Mihai Viteazul

Deși Radu de la Afumați a reușit să evite transformarea țării în pașalâc, pe fondul expansiunii spre apogeu a Imperiului Otoman, regimul de vasalitate al Țării Românești față de Poartă s-a înăsprit de-a lungul secolului al XVI-lea.