Esti in sectiunea: Biografia lui Constantin Brancoveanu

CONSTANTIN BRANCOVEANU, Domn al Tarii Romanesti

DOMNIA LUI CONSTANTIN BRANCOVEANU

Constantin Brancoveanu a ajuns mare dregator sub domnia unchiului său, Şerban Cantacuzino, urcând treptele ierarhiei boiereşti până la demnităţile de mare logofăt şi ispravnic al scaunului ţării.

Cultura în vremea domniei lui Constantin Brancoveanu

CULTURA CONTANTIN BRANCOVEANU

În perioada domniei lui Constantin Brâncoveanu, cultura românească a cunoscut o perioadă de înflorire, domnitorul fiind un fervent sprijinitor al culturii.

Climatul geopolitic în vremea domniei lui Constantin Brancoveanu

CLIMATUL GEOPOLITIC

În vremea sa au avut loc intense acțiuni politice și diplomatice pentru stăvilirea expansiunii țariste și otomane în Europa de Sud-Est. Folosind o politică abilă, s-a menținut 26 de ani la domnie.

Constantin Brancoveanu, pe scurt

CONSTANTIN BRANCOVEANU

Constantin Brâncoveanu (n. 1654 – d. 15 august 1714) a fost un mare boier, Domn al Țării Românești între 1688 și 1714 și nepot al domnitorului Șerban Cantacuzino. În perioada în care a domnit, Țara Românească a cunoscut o perioadă de înflorire culturală și de dezvoltare a vieții spirituale.
În 1714, pe 15 august, a fost executat la Istanbul, împreună cu cei patru fii ai săi (Constantin, Ștefan, Radu și Matei), precum și cu sfetnicul său Ianache Văcărescu. Cu toții sunt venerați de către Biserica Ortodoxă Română, sub numele de Sfinții Mucenici Brâncoveni.

Domnitorul Constantin Brâncoveanu: origine

CONSTANTIN BRANCOVEANU

Constantin Brâncoveanu s-a născut în anul 1654, la Brâncoveni (actualmente comună în județul Olt), într-o veche familie boierească.