Esti in sectiunea: Headlines anulbrancoveanu.ro

Europa înainte de formarea Ţării Româneşti

ŢARA ROMÂNEASCĂ înainte de formare

O parte a teritoriului Țării Românești făcuse parte din Imperiul Roman între 105 și 271, și apoi temporar în timpul lui Constantin cel Mare. După retragerea romană,

Teritoriul iniţial al Ţării Româneşti

EUROPA LA 1300

În vremea formării sale, Ţara Românească, voievodat, se mărginea spre nord-vest peste Carpații Meridionali și o parte din Carpații Orientali cu Regatul Ungariei, iar spre sud și est, peste Dunăre, cu țaratele bulgare de la Vidin, Tărnovo și Silistra și apoi cu Imperiul Otoman după ce acesta a cucerit respectivele țarate.