Primaria Comunei Sâmbăta de Sus

Primaria comunei Sâmbăta de Sus

Primaria comunei Sâmbăta de Sus, str. Lisei, nr. 150, 507266, Brașov

Tel. / Fax: 0268-246 901
primariasambata@yahoo.com
www.primariasambatadesus.ro

Primar: Vasile Andreas

Mânăstirea Sâmbăta de Sus

Mânăstirea Sâmbăta de Sus

Mănăstirea Sâmbăta de Sus, cunoscută și sub denumirea Mănăstirea Brâncoveanu Sâmbăta de Sus, este un așezământ monahal de călugări. Inițial, a avut o biserică de lemn având dublu hram (Adormirea Maicii Domnului și Izvorul Tămăduirii), fiind construită în 1657, din inițiativa vornicului Preda Brâncoveanu. Între anii 1696 – 1707 s-a construit o biserică de zid, prin grija domnitorului Constantin Brâncoveanu. Picturile murale interioare au fost executate în 1766, de zugravii Ionașcu și Pană.

ANUL BRANCOVEANU

anulbrancoveanu.ro

Primaria Comunei Sâmbăta de Sus