Tag Archives: Domn al Tarii Romanesti

CONSTANTIN BRANCOVEANU, Domn al Tarii Romanesti

DOMNIA LUI CONSTANTIN BRANCOVEANU

Constantin Brancoveanu a ajuns mare dregator sub domnia unchiului său, Şerban Cantacuzino, urcând treptele ierarhiei boiereşti până la demnităţile de mare logofăt şi ispravnic al scaunului ţării.